Bánh gio

5.000

Nếu chọn ra một thứ bánh thuần Việt nhất, ngoài bánh chưng, bánh dày ra thì bánh gio Bắc Giang nằm trong số bánh trái quê nhà giản dị mà lại đầy tinh tế, phổ biến trong các buổi chợ phiên.