Mỳ chũ

40.000

Mỳ chũ Bắc Giang là một trong những đặc sản của vùng đất Lục Ngạn. Ban đầu được sản xuất tại thị trấn Chũ. Về sau an rộng sang một số vùng lân cận như: Nghĩa Hồ, Nam Dương, Quý Sơn, Thanh Hải, Trù Hựu.