Trà Sen Tây Hồ Hà Nội

50.000

Trà sen Tây Hồ là một loại trà ướp hương hoa truyền thống, được đóng gói ở dạng nhỏ 10g. Trà sen Tây Hồ hay trà sen Hồ Tây được ướp từ trà Tân Cương – Thái Nguyên kết hợp với hoa sen ở Hồ Tây Hà Nội. Sở dĩ chọn hoa sen Hồ Tây để ướp trà vì hoa sen ở đây là loại sen bách diệp (trăm cánh), sắc hoa ở đây rất hồng, đặc biệt là hương hoa rất thơm.